StadsMatinees (NL)

Vrijdag, 10:00-14:00, verschillende locaties

In een maatschappij die steeds meer verstedelijkt, staat de stad centraal in tal van hedendaagse vraagstukken. Veel cruciale thema’s – klimaattransitie, economische weerbaarheid, intercultureel samenleven, omgaan met vergrijzing, ‘goed’ bestuur – hebben immers een uitgesproken stedelijke dimensie. Ook dit najaar brengen we academici, beleidsmakers, privé-actoren en middenveld uit verschillende steden bij elkaar tijdens de Stadsmatinees. 

In samenwerking met Kenniscentrum ARhusVUB & Cosmopolis.

13/01 Dynamiek van stedelijke publieke ruimte Eric Corijn (Brussels Academy) Arhus, Kortrijk
10/03 Stadsontwikkeling als gedeeld proces

 

Stefan Devoldere (voormalig Vlaams Bouwmeester) Oostende
22/04 Stedelijke governance: Van besturen naar leiden + Burgemeesterdebat Filip De Rynck (SBO Vlaanderen – Ugent) Arhus Kortrijk


Doelpubliek
 : Open voor iedereen
Vrije bijdrage

Advertisements