ARCHIVES PRINTEMPS 2015 / ARCHIEF LENTE 2015

PROGRAMME FÉVRIER – JUIN 2015
PROGRAMMA FEBRUARI – JUNI 2015

FR / Les cours de la Brussels Academy ont repris après les vacances de carnaval, donc à partir du 23 février 2015 :

 • À la Maison des Cultures à Molenbeek, Il y a eu cinq vendredis de cours de fin février à fin mars (27/2, 6/3, 13/3, 20/3 et 27/3) et cinq vendredis de cours de mai à juin (8/5, 22/5, 29/5, 5/6 et 12/6).
 • Ces vendredis midi, nous avons organisé dix Ateliers Selfcity pour présenter et analyser les “communs” à Bruxelles, les pratiques de partage, de coopération, de collaboration, de convivialité… La série a été clôturé par une journée de reflexion, le Selfcity Day le 12 juin 2015.
 • Les professeurs Felice Dassetto (UCL), Brigitte Maréchal (UCL) et Jozefien De Leersnyder (KULeuven) ont animé un cours sur les enjeux de l’Islam en Belgique et à Bruxelles.
 •  Le professeur Christian Vandermotten (ULB) a guidé quatre cours-promenade (Par)cours Bruxelles, permettront de réaliser un transect à travers Bruxelles, qui soulignait les oppositions sociales entre l’Est et l’Ouest.
 • En supplément, nous avons organisé des Master Classes sur “Les grands dossiers de Bruxelles” les lundis soirs, en collaboration avec l’Agence de Développement Territoriale (ADT). Ce sont des conférences par des professeurs bruxellois, une fois par mois, de 18h à 20h au BIP (Brussels Info Place)
 • Nous avons continué aussi les Stadssalonsurbains, une fois par mois le vendredi de 17h30 à 19h30 au Beursschouwburg. Les stadssalonsurbains sont une série de conférences par des professeurs étrangers visitant Bruxelles ainsi que des projections de documentaires présentées en anglais.

NL / De lessen van de Brussels Academy begonnen na de krokusvakantie, vanaf vrijdag 23 februari 2015:

 • In het Huis van Culturen in Molenbeek werden er lessen worden georganiseerd op vijf vrijdagen in februari en maart (27/2, 6/3, 13/3, 20/3 en 27/3) en vijf vrijdagen in mei en juni (8/5, 22/5, 29/5, 5/6 en 12/6).
 • Op deze 10 vrijdagmiddagen organiseerden we Selfcity Ateliers waar voorbeelden van “commons” werden gepresenteerd en geanalyseerd. “Commons” zijn een brede waaier aan praktijken waarbij mensen zelf samen “alternatieve” systemen opzetten: om te delen, te herstellen, te helpen, samen te werken… We sloten deze reeks op 12 juni 2015 af met een studiedag, de Selfcity Day.
 • De professoren Felice Dassetto (UCL), Brigitte Maréchal (UCL) en Jozefien De Leersnyder (KULeuven) gaven les over de uitdagingen van de islam in Brussel en België.
 • Professor Christian Vandermotten (ULB) gidste vier wandellessen (Par)cours Bruxelles, waarbij Brussels werd doorkruist van het oosten naar het westen, en de sociale tegenstelingen onder de loep werden gehouden.
 • Daarnaast organiseerden we op maandagavond Master Classes over “De grote dossiers van Brussel”, in samenwerking met het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO). Dit zijn lezingen door een Brusselse prof, één keer per maand, van 18u tot 20u in het BIP (Brussels Info Place).
 • En we bleven ook Stadssalonsurbains organiseren, een keer per maand op vrijdag van 17u30 tot 19u30 in de Beursschouwburg. De stadssalonsurbains zijn een reeks lezingen door buitenlandse professoren en vertoningen van documentaires (in het Engels).

QUICK LINKS

> BE MASTERCLASSES, BE BRUSSELS
> STADSSALONSURBAINS
> ATELIERS SELFCITY
> (PAR)COURS BRUXELLES
> COURS: ENJEUX DE L’ISLAM À BRUXELLES / CURSUS: UITDAGINGEN VAN DE ISLAM IN BRUSSEL

beMC_bebrussels_bandeau_facebook

CYCLE DE CONFÉRENCES – DIX GRANDS ENJEUX POUR BRUXELLES
CONFERENTIECYCLUS – TIEN GROTE UITDAGINGEN VOOR BRUSSEL

FR / L’Agence de Développement Territorial (ADT) et la Brussels Academy se sont associées pour organiser, de février à décembre 2015, un cycle de 10 rencontres autour de grands enjeux pour Bruxelles. Les conférences auront lieu une fois par mois, le lundi soir, de 18h à 20h au BIP (Brussels Info Place). Plus d’infos.

NL / Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) en de Brussels Academy organiseren samen van februari tot december 2015 een cyclus van 10 bijeenkomsten over de grote uitdagingen voor Brussel. Deze lezingen worden één keer per maand georganiseerd, op maandagavond van 18u tot 20u in het BIP (Brussels Info Place). Meer info.

stadssalonsurbains

STADSSALONSURBAINS – A MEETING POINT FOR URBANITES

FR / Les STADSSALONSURBAINS sont des conférences par des professeurs étrangers visitant Bruxelles ainsi que des projections de documentaires présentées en anglais. Nous continuerons ces salons urbains une fois par mois, le vendredi de 17h30 à 19h30, au Beursschouwburg. Plus d’infos

NL / De STADSSALONSURBAINS zijn een reeks lezingen door buitenlandse professoren en vertoningen van documentaires, in het Engels. We organiseren deze stadssalons een keer per maand, op vrijdag van 17u30 tot 19u30 in de Beursschouwburg. Meer info

ateliers_selfcity_background_logo_cardboard

ATELIERS SELFCITY – À LA DÉCOUVERTE DES INITIATIVES CITOYENNES ET D’AUTOGESTION A BRUXELLES / OP ZOEK NAAR “COMMONS” IN BRUSSEL

FR / De mars à juin 2015, nous organiserons les vendredis midi des ateliers pour présenter et analyser les “communs” à Bruxelles, les pratiques de partage, de coopération, de collaboration, de convivialité… l’ensemble très diversifié de toutes ces manières de faire et de penser “alternatives”. Rendez-vous le vendredi à midi à la Maison des Cultures de Molenbeek. Plus d’infos

NL / Vanaf maart tot juni 2015 organiseren we op vrijdagmiddagen ateliers waar voorbeelden van “commons” worden gepresenteerd en geanalyseerd. “Commons” zijn een brede waaier aan praktijken waarbij mensen zelf samen “alternatieve” systemen opzetten: om te delen, te herstellen, te helpen, samen te werken…. Afspraak vrijdag om 12u in het Huis van Culturen in Molenbeek. Meer info

selfcity_day

SELFCITY DAY 12/06/2015

For everyone that is interested in commons & sharing,
in transition and bottom-up initiatives in Brussels:
rendez-vous Friday 12/06/2015 le matin for SELFCITY DAY

islamabruxelles

COURS: ENJEUX DE L’ISLAM EN BELGIQUE ET À BRUXELLES – CURSUS : UITDAGINGEN V/D ISLAM IN BELGIË EN BRUSSEL

FR / Ces derniers temps l’Islam et les musulmans font souvent la une dans notre pays. Parfois positivement, parfois négativement. La Brussels Academy invite plusieurs professeurs et chercheurs qui ont étudié la religion et la migration musulmane afin d’en parler « en connaissance de cause ». Ce thème sera abordé à Molenbeek, à la Maison des Cultures; un lieu où les musulmans et non-musulmans se côtoient au quotidien.

NL / Er worden de laatste tijd veel meningen verkondigd over de islam en over moslims in ons land. Soms ten goede, soms ten kwade. De Brussels Academy nodigt een aantal professoren en onderzoekers die deze religie en migrantenvraagstukken hebben bestudeerd uit om “met kennis van zaken” te komen vertellen over deze thema’s. En dat in Sint-Jans-Molenbeek, in het Huis van Culturen. Op een plek waar moslims en niet-moslims elkaar dagelijks ontmoeten.

Psychologe Jozefien De Leersnyder (KULeuven) komt haar baanbrekend onderzoek over emotionele acculturatie voorstellen in de Brussels Academy.
Praktisch:
* Vrijdag 05/06/2015, 14:30 – 16:30

Wanneer mensen in contact komen met een andere cultuur, dan vindt er na verloop van tijd onvermijdelijk een proces van verandering plaats waarbij elementen uit de nieuwe en de oorspronkelijke cultuur met elkaar botsen, met elkaar versmelten, elkaar vervangen, of tegelijkertijd naast elkaar gaan bestaan.
Dit proces wordt acculturatie genoemd en werd in het verleden vooral bestudeerd aan de hand van ‘zichtbare’ elementen, zoals de gedragingen en expliciete uitspraken over identiteit of waarden van culturele minderhededen.
Psychologe Jozefien De Leersnyder slaat echter een nieuwe weg in door het acculturatieproces te bestuderen zoals het zich ‘onderhuids’ afspeelt. Voor haar doctoraat focuste ze op het emotionele leven van Turkse Belgen en vergeleek ze dat met het emotionele leven van Belgen in België en Turken in Turkije.
Het onderzoek leverde interessante inzichten op over hoe leden uit migrantengroepen navigeren tussen de psychologische betekenissen (en dus emoties) van hun oorspronkelijke en nieuwe cultuur. Zo werd onder andere vastgesteld dat het proces van emotionele acculturatie los staat van de identiteit en waarden die mensen zichzelf aanmeten – een bevinding die ons niet alleen aanmoedigt om verder te kijken dan ‘uiterlijke tekenen van integratie’, maar ook suggereert dat effectieve dialoog mogelijk is over sociaal-geconstrueerde culturele grenzen heen.
Dr. Jozefien De Leersnyder is verbonden aan het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie van de KULeuven.
Zie ook het interview in Brussel Deze Week: “Allochtonen nemen emoties over van autochtonen”

parcours_background_logo

(PAR)COURS BRUXELLES

Quatre cours-promenade permettront de réaliser un transect à travers Bruxelles, qui soulignera les oppositions sociales entre l’Est et l’Ouest. Avec le professeur Christian Vandermotten (ULB).

L’Université populaire de Bruxelles a invité Christian LAVAL, sociologue et co-auteur avec Pierre DARDOT du livre COMMUN, pour une conférence à Bruxelles. La Brussels Academy vous invite à participer à cette conférence, dans le cadre des ATELIERS SELFCITY.

Quand ? Mardi 12 mai 2015 à 18:00

laval1

Christian LAVAL, sociologue, professeur à Nanterre, poursuit dans Commun ses travaux menés de concert avec le philosophe Pierre Dardot, et qui ont déjà abouti à la publication de La Nouvelle Raison du Monde en 2009. Dans Commun, Dardot & Laval proposent l’idée que le principe du commun, parce qu’il permet de fédérer de nombreuses luttes et mouvements de con- testation, s’impose comme moteur d’une alternative politique propre au XXIe siècle. Mais pour que ce concept puisse effectivement être porteur d’alternative, il faut en clarifier le sens en le distinguant des acceptions his- toriques du terme, mais aussi l’ancrer dans la pratique, dans « l’activité des hommes eux-mêmes ». Défini de la sorte, « le commun appelle à une nou- velle institution de la société par elle-même : une révolution ».

L’Université populaire de Bruxelles a demandé à deux « discutants » d’intervenir: Eric CORIJN (Géographe, Pr VUB), sur les expériences de communs à Bruxelles », à partir de la formation Selcity dans le cadre de la Brussels Academy et Christian MAUREL (Sociologue, Animateur de l’UP du Pays d’Aix), de nous donner quelques pistes sur la contribution de l’éducation populaire à la construction de ce nouveau « commun ».

Août/ Augustus 2015
BRUSSELS CREATIVE FORUM

Brussels Creative Forum : Est-ce que les bouwmeesters font la ville ? Maken bouwmeesters de stad?
Square Brussels (Rue Mont des Arts/Kunstbergstraat, 1000 BXL)
Org : Brussels Academy & Brussels Creative Forum

Brussels Creative Forum : Deconstructing Myths on Eurocrats
Square Brussels (Rue Mont des Arts/Kunstbergstraat, 1000 BXL)
Org : Brussels Academy, Brussels for Europe & Brussels Creative Forum

BE BRUSSELS, BE MASTER CLASSES
be brussels, be master classes : Conférence Prof. Eric Corijn : Bruxelles, carrefour des cultures
BIP (Place Royale/Koningsplein 10-11, 1000 BXL)
Org : Brussels Academy & ADT/ATO

Septembre/ September 2015

be brussels, be master classes : Séminaire (sur invitation) : Bruxelles à l’heure de la superdiversité
BIP (Place Royale/Koningsplein 10-11, 1000 BXL)
Org : Brussels Academy & ADT/ATO

Boekvoorstelling “In Molenbeek”, het nieuwe boek van Hans Vandecandelaere
Voor wie Oud-Molenbeek maar van ver kent, is deze Brusselse stadswijk een te mijden plek. Maar hoe gaat het er echt aan toe? Hans Vandecandelaere dook er twee jaar in de coulissen. Hij stelt zijn boek In Molenbeek voor in de Vk.
Brussels Summer University 2015: Bruxelles en transition / Brussel in transitie 
Université Saint-Louis Bruxelles (Kruidtuinlaan 43 Boulevard du Jardin Botanique)
Org : Aula Magna & Brussels Academy
FR / NL
Assemblée: een stadsexpeditie van het Kaaitheater tot het Cultureel Centrum van Strombeek, over grenzen van stad/rand
Een bijzondere wandeling door het metropolitaans landschap, van het stadscentrum naar de rand met plaats voor ervaring, informatie en debat, korte presentaties en artistieke interventies die ons laten nadenken over de uitdagingen in het grensgebied tussen gewesten. Van het centrum van het Theaterfestival in het Kaaitheater langs commons in Parckfarm, kunst in de Cité Modèle en op gevels, grote infrastructuurwerken zoals NEO en Parking C om te eindigen in Cultuurcentrum Strombeek.

 

Advertisements