Basiscursus BRUSSEL. DE STAD. DE WERELD.

In negen lessen overlopen professor Eric Corijn (VUB) en gastsprekers een brede waaier aan elementen waar steden vandaag de dag mee worden geconfronteerd, met een focus op de situatie in Brussel en op de vraag wat we er samen aan kunnen doen.

Locatie: De Markten, Oude Graanmarkt 5 – 1000 Brussel
Data: Vrijdagen 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11, 15/11, 29/11, 6/12 en 13/12, van 10u00 tot 12h00
Deelnameprijs: Gratis. Vooraf inschrijven hoeft niet.
Taal: Deze lessen worden in het Nederlands gegeven. Op vrijdagnamiddag organiseert de Brussels Academy deze cursus ook in het Frans in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Molenbeek.
Goed om weten: Wie minstens 6 van de 9 lessen bijwoont, ontvangt op het einde een aanwezigheidsattest van de Brussels Academy.

Het programma van de 9 vrijdagen:

Vrijdag 4 oktober 2013, 10u00 – 12u00
Les 1: Brussel, een eerste kennismaking
door professor Eric Corijn
Brussel, een kleine wereldstad. Op zowat 30 jaar is deze stad geëvolueerd van de industriële hoofdstad van België naar een internationaal en kosmopolitisch centrum. Dat heeft een aantal spanningsvelden gecreëerd. Zeker in het licht van de Belgische communautaire politieke strijd.

Vrijdag 11 oktober 2013, 10u00 – 12u00
Les 2: Mondialisering is urbanisering
door professor Eric Corijn

In het begin van de 20ste eeuw leefde 10% van de wereldbevolking in steden. Nu is dat al meer dan de helft en in veel landen zelfs meer dan drie kwart. De mondialisering en de verstedelijking produceren een totaal andere omgeving voor de mensheid.

Vrijdag 18 oktober 2013, 10u00 – 12u00
Les 3: Brussel, feiten en cijfers
door Eefje Vloeberghs (VUB Cosmopolis, auteur van het boek “Brussel!“)

De bevolking in Brussel groeit terug aan. En dat zorgt voor een heel aantal uitdagingen: op vlak van tewerkstelling, huisvesting, onderwijs en mobiliteit staan een aantal indicatoren in het rood. Luister naar de cijfers en je begrijpt de diepgang van de uitdagingen.

Vrijdag 25 oktober 2013, 10u00 – 12u00
Les 4: Een stad is geen land
door professor Eric Corijn

In de 19de eeuw werd de wereld een lappendeken van landen en die natiestaten zorgden voor een zekere culturele homogeniteit en identiteit. Maar een stad is geen land. In een stad moeten we samenleven op basis van het verschil. En dat zijn we niet gewoon.

Vrijdag 8 november 2013, 10u00 – 12u00
Les 5: Plan en planningsproces als maatschappelijke hefboom
door professor Eric Corijn

Het Brussels Gewest maakte een derde gewestelijk ontwikkelingsplan. Die ruimtelijke ordening moet zowel de bevolkingsexplosie als de vele nieuwe activiteiten een plaats geven. Misschien is dat ook een moment om eens met z’n allen te overleggen over welke stad we willen?

Vrijdag 15 november 2013, 10u00 – 12u00
Les 6: Intercultureel Brussel: superdiversiteit
door professor Eric Corijn

Officieel is Brussel een tweetalige stad met twee officiële gemeenschappen. Maar de meerderheid van de bevolking geeft al geen Belgo-Belgische referenties. En binnen elke gemeenschap is de variatie ook al zeer groot. Hoe kan zo’n superdiversiteit worden samengehouden?

(Vrijdag 22 november zijn er geen lessen bij Brussels Academy, omdat we u uitnodigen om deel te nemen aan de Nacht van de Kennis over Brussel 2013, van 19u tot 2u ‘s nachts in het Kaaitheater!)

Vrijdag 29 november 2013, 10u00 – 12u00
Les 7: Meertalig Brussel
door Prof. Rudi Janssens (VUB Brio en auteur van het boek “Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving“)

Brussel is een meertalige stad. De Taalbarometer onderzoekt de ontwikkeling van het gebruik van talen. Spreekt iedereen in Brussel Frans? Wordt er al meer Engels en Arabisch gesproken dan Nederlands? Hoe komt het dat het Nederlands aan belang wint in Brussel terwijl het aantal Vlamingen daalt?

Vrijdag 6 december 2013, 10u00 – 12u00
Les 8: Over instellingen, middenveld en goed bestuur
door Geert Cochez (Brussels Academy) 

Brussel wordt gekenmerkt door een ingewikkeld institutioneel landschap: één gewest, twee gemeenschappen, negentien gemeenten, de federale regering en Europa, met elk hun bevoegdheid en eigen beleidslijnen. Maar Brussel heeft ook een zeer actief middenveld dat zelf Cultuurplannen maakt en Staten-Generaals organiseert. Een goed bestuur van Brussel zal voortkomen uit een betere samenwerking tussen al die niveaus.

Vrijdag 13 december 2013, 10u00 – 12u00
Les 9: Brussel als hoofdstad van Europa
door professor Eric Corijn
Brussel is de facto de zetel van de belangrijkste Europese instellingen. De stad huisvest enkele tienduizenden ‘eurocraten’ en nog vele duizenden andere internationale arbeidskrachten. Maar hoe kunnen we de echte hoofdstad van Europa worden?


Zie ook www.demarkten.be/nieuws/brussel-de-stad-de-wereld

Deze cursus van de Brussels Academy wordt u aangeboden door De Markten, het Masereelfonds, het Seniorencentrum en Muntpunt i.s.m. Broodje Brussel en Brukselbinnenstebuiten.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s