BRUSSEL. DE STAD. DE WERELD. (NL)

Cycle de cours/ Cursuscyclus

Vendredi/Vrijdag, 09 :30 – 11 :30, De Markten (Oude Graanmarkt 5, 1000 BXL)

FR/ En sept leçons, Prof. Eric Corijn (VUB) abordera un large éventail d’éléments face auxquels les villes sont confrontées à l’heure actuelle, tout en mettant l’accent sur la situation à Bruxelles et sur la question de ce que nous pouvons faire ensemble.

NL/ In zeven lessen overloopt Prof. Eric Corijn (VUB) een brede waaier aan elementen waar steden vandaag mee worden geconfronteerd, met een focus Brussel op de vraag wat we er samen aan kunnen doen.

Une collaboration de/ Een samenwerking tussen De Markten & Brussels Academy

GRATIS, OP INSCHRIJVING / GRATUIT SUR INSCRIPTION 

28/09 Brussel, een lange geschiedenis (NL) Prof. Eric Corijn (VUB)
05/10 Brussel, het probleem van België (NL) Prof. Eric Corijn (VUB)
12/10 Een stad is geen land (NL) Prof. Eric Corijn (VUB)
19/10 Mondialisering is urbanisering (NL) Prof. Eric Corijn (VUB)
26/10 Plan en planningsproces als maatschappelijke hefboom (NL) Prof. Eric Corijn (VUB)
09/11 Intercultureel Brussel : superdiversiteit (NL) Prof. Eric Corijn (VUB)
16/11 Brussel als hoofdstad van Europa (NL) Prof. Eric Corijn (VUB)

Basiscursus


FR/ Le projet de la Brussels Academy est indispensable à la construction et au maintien d’une société de connaissance et la promotion de citoyens informés et engagés.
Quel que soit le montant, votre don permet à la Brussels Academy de maintenir son autonomie et de continuer à offrir et développer des activités pour tous les Bruxellois. >>> Plus d’info et formulaire de soutien.
NL/ Indien u denkt dat Brussels Academy belangrijk is in het construeren van een goed geïnformeerde en geëngageerde burgers en een sterke civiele maatschappij, kunt u mee bijdragen aan het project. Wat het bedrag ook is, dankzij jullie bijdragen kan de Brussels Academy autonoom activiteiten blijven organiseren voor alle Brusselaars. >>> Meer info & steun formulier.
EN/ If you think Brussels Academy plays an important role in constructing and maintaining a strong civil society that is engaged and well informed, you can also contribute to the project.Regardless of the amount, your donation will allow Brussels Academy to maintain its autonomy and help it to continue offering and developing activities for all Brussels inhabitants. >>> More info & support form.
Advertisements