Day: February 22, 2015

3, 2, 1… LA BRUSSELS ACADEMY REDÉMARRE / DE BRUSSELS ACADEMY GAAT WEER VAN START

Posted on

FR / La Brussels Academy redémarre cette semaine. Avec 3 conférences : au BIP, à la Maison des Cultures de Molenbeek et au Beursschouwburg. Gratuit et sans inscription. Soyez les bienvenues !
NL / De Brussels Academy schiet vanaf deze week weer op gang.  Met 3 lezingen, in het BIP, het Huis van Culturen van Molenbeek en de Beursschouwburg. Gratis en zonder inschrijving. Iedereen welkom!

1

beMC_bebrussels_bandeau_568

PROF. DR. ERIC CORIJN (VUB)
INSTITUTIONS
 – DYNAMIQUES URBAINES ET GOUVERNANCE BRUXELLOISE
INSTELLINGEN 
STEDELIJKE DYNAMIEK EN BRUSSELS BESTUUR

Lundi / maandag 23/02/2015, 18:00 – 20:00
au / in het BIP (salle Zinneke, accès via la Cour d’honneur située au 10-11 Place Royale, 1000 Bruxelles / Zinneke zaal, toegang via de Erekoer, Koningsplein 10-11, 1000 Brussel)

FR / La première conférence du cycle de master classes “Dix grands enjeux pour Bruxelles”, organisé par l’Agence de Développement Territoriale (ADT) et la Brussels Academy.
La Région de Bruxelles-Capitale actuelle est le produit de six réformes de l’Etat. Son cadre institutionnel peut paraître complexe et il est, en tout cas, très spécifique. La dynamique urbaine a par ailleurs transformé la ville de fond en comble. Bruxelles est une petite ville mondiale, à la population très diversifiée et gouvernée avec un statut de Région à part entière cohabitant avec deux Communautés et dix-neuf Communes. Plus d’infos

NL / De eerste lezing van de reeks master classes “Tien grote uitdagingen voor Brussel”, georganiseerd door het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) en de Brussels Academy.
In Het huidige Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het resultaat van zes staatshervormingen. De institutionele situatie die daaruit volgt lijkt heel complex en is in elk geval heel specifiek. Bovendien heeft stedelijke dynamiek de stad helemaal getransformeerd. Brussel is een kleine wereldstad, met een zeer diverse bevolking en een gewestelijk bestuur, dat de stad deelt met twee gemeenschappen en negentien gemeenten. Meer info

Joignez cette conférence sur Facebook / Registreer je voor deze lezing op Facebook

2

ateliers_selfcity_background_logo_cardboard

PROF. DR. RIK PINXTEN (UGent)
LITTLE REVOLUTIONS

Vendredi / vrijdag 27/02/2015, 12:00 – 13:40
à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek / in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek
(rue Mommaertsstraat 4, 1080 Molenbeek) 

FR / Conférence d’ouverture (en anglais) d’une série de 10 ateliers pour découvrir les initiatives citoyennes et d’autogestion à Bruxelles, également connu sous le terme des “communs”.
Rik Pinxten est professeur émérite d’anthropologie culturelle et d’étude des religions à l’Université de Gand. Son livre « Kleine Revoluties » (Mini-Révolutions) est un vibrant plaidoyer en faveur des petites actions créatives qui peuvent faire la différence dans notre vie quotidienne et dans le monde. Nous nous sentons souvent impuissants quand il s’agit de vraiment changer les choses dans notre société. Pinxten démontre que les révolutions ne doivent pas toujours s’apparenter à des mouvements de masse. Le changement peut aussi venir de l’intérieur et croître petit à petit. Des initiatives comme le commerce local, l’agriculture urbaine ou les bourses d’échange peuvent elles aussi faire toute la différence et servir de moteur au changement. Plus d’infos

NL / Openingslezing (in het Engels) van een reeks van 10 ateliers om burgerinitiatieven en bottom-up ingrepen in Brussel leren kennen, de zogeheten “commons”.
Rik Pinxten is emeritus hoogleraar culturele antropologie en studie van religies aan de Universiteit van Gent. In zijn boek ‘Kleine Revoluties’ houdt hij een warm pleidooi voor kleine creatieve acties die een verschil kunnen maken in ons dagelijkse leven en in de wereld. We voelen ons vaak machteloos om iets wezenlijks te veranderen in onze samenleving. Maar Pinxten toont dat we bij revoluties niet noodzakelijk aan massabewegingen moeten denken. Verandering kan ook van onderuit groeien. Initiatieven op kleine schaal – zoals lokale handel, stadslandbouw of ruilbeurzen – kunnen al heel wat bereiken. Meer info

> Joignez Selfcity sur Facebook / Sluit je aan bij Selfcity op Facebook
> Joignez la conférence de Rik Pinxten sur Facebook / Registreer je op Facebook voor de lezing van Rik Pinxten

3

Capture-d’écran-2015-02-08-à-16.55.55-1024x456

STADSSALONSURBAINS #6 : BRUSSELS IN CIRCLES
DR. MAX ROBERTS (University of Essex, United Kingdom)
NEW DIRECTIONS IN SCHEMATIC MAPPING

Friday 27/02/2015, 17:30 – 19:30
at Beursschouwburg
(rue Auguste Ortsstraat 20-28, 1000 BXL)
Lecture in English

Whether you’re a graphic designer, a transport professional or just a frustrated commuter living in Brussels, you must have a look at the work of British psychologist and cartographer Max Roberts. A couple of weeks ago Ezelstad published his ingenious redesign of the Brussels public transport map. It created quite a buzz on social media, because of the readability of the concentric design. On Friday 27 February, Max Roberts will be in Brussels for a lecture at Beursschouwburg. Invite your friends and join us for an intriguing lecture just before the weekend starts ! More info.

> Join STADSSALONSURBAINS #6 on Facebook

Advertisements

VUB Leerstoel Willy Calewaert 2013: “Brussel, wereldstad in wording”

Posted on

Kan je de lessen van de Brussels Academy op vrijdag overdag moeilijk bijwonen? Dan hebben we de komende maanden voor jou een alternatief om je kennis over Brussel bij te spijkeren!

Op 22 oktober gaat aan de VUB de Leerstoel Willy Calewaert 2013 van start. Onder de titel “Brussel, wereldstad in wording. Brussel is niet het probleem, Brussel is de oplossing” zullen de komende maanden een aantal colleges en debatten gehouden worden over de toekomst van de hoofdstad (in het Nederlands).

Dinsdag 22 oktober 2013 om 19u zal Leerstoelhouder Prof. dr. Eric Corijn zijn inaugurale les geven met als titel “Brussel, kleine wereldstad”.

Locatie van deze inaugurale les is Promotiezaal D 2.01 op de VUB campus in Etterbeek (Pleinlaan 2, 1050 Brussel). Je bent van harte welkom vanaf 18u30 voor de ontvangst met Brusselse soep en brood. Aansluitend wordt ook een receptie aangeboden. Gratis toegang. Inschrijven kan via deze webpagina: www.vub.ac.be/leerstoel/calewaert

De volgende maanden volgen dan nog colleges en debatten over volgende thema’s (telkens ‘s avonds) :

  • Olievlek of metropool? | Het belang van metropolitanisering en ruimtelijke ontwikkeling van Brussel
  • Een sociaaleconomische tijdbom | Van industriële naar postindustriële stad
  • Naar een Brusselse cultuur? | Het belang van cultuur en de rol van kunsten in de stad
  • Stad van kennis en onderzoek | Het belang van kennisonderzoek, innovatie en onderwijs
  • Meertalige superdiversiteit | Migratie en meertaligheid; problemen en kansen
  • Becoming a genuine capital of Europe | Brussels as the centre of EU-institutions
  • Wie laat er Brussel wel/niet los? | Afsluitend debat met Vlaamse partijvoorzitters

De data en locaties van deze colleges worden binnenkort bekend gemaakt.

STADS LABO URBAIN : ARTISTES / KUNSTENAARS / ARTISTS

Posted on

ve / vr / fr  24/5/2013  17:00-19:00
Maison des Cultures, Molenbeek (rue Mommaertsstraat 4)

FR / Au sein d’un Bruxelles multi-culturel, il existe beaucoup d’artistes dont le travail est lié à la ville, et donc aussi à la diversité bruxelloise. Ce travail en tant qu’artiste dans la ville connaît des formes différentes : projets socio-artistiques, urbano-artistiques, travail de quartier, éducation à l’art, programmation artistique dans l’espace public,… Lors de ce séminaire, deux experts du terrain confronteront les différences et similarités de leurs projets. Que peuvent-ils apprendre l’un de l’autre ? Myriam Stoffen, directrice de Zinneke et Willy Thomas, acteur au KVS dont le Tok Toc Knock festival se déroule en ce moment au quartier Européen. Le débat sera modéré et animé par Ann Olaerts.

NL / In multicultureel Brussel is een groot aantal kunstenaars vanuit hun werk betrokken op de stad, en dus ook de diversiteit van Brussel. Dat werken als kunstenaar in de stad kent uiteenlopende vormen : sociaal-artistieke projecten, stedelijk-artistieke projecten, wijkwerking, kunsteducatie, artistieke programmatie in de openbare ruimte,… Tijdens dit seminarie reflecteren twee ervaringsdeskundigen hoe hun beider projecten van elkaar verschillen. Of net niet ? En hoe ze van elkaar kunnen leren : Myriam Stoffen, directrice van Zinneke, en Willy Thomas, de KVS-acteur die met zijn Tok Toc Knock-festival op dat moment in de Europese Wijk aan de slag is. Ann Olaerts leidt het gesprek en werpt kritische vragen op.

EN / At the heart of a multi-cultural Brussels there are many artists whose work is linked to the city and therefore also to the city’s diversity. Work as an artist in the city takes various forms: socio-artistic projects, urban-artistic projects, neighbourhood work, art education, and arts programming in the public space. In this seminar two experts will reflect how their projects differ… Or maybe not? And how they can learn from each others’ approach? Myriam Stoffen, director of Zinneke, and Willy Thomas, the actor of the KVS (Royal Flemish Theatre) whose festival Tok Toc Knock is currently taking place at the European Quarter. Ann Olaerts will animate and moderate the discussion.

S’INSCRIRE / INSCHRIJVEN / REGISTER