Brussels Academy vendredi / vrijdag 29/11

Posted on

FR/ Voici les cours ce vendredi 29/11 à la Brussels Academy. Vous y êtes les bienvenus sans inscription.
NL/ Hieronder de lessen van de Brussels Academy op vrijdag 29/11. Je bent er van harte welkom, zonder inschrijving.

VENDREDI 29 NOVEMBRE / VRIJDAG 29 NOVEMBER :

10:00 – 12:00, De Markten
Basiscursus BRUSSEL. DE STAD. DE WERELD
Les 7: Meertalig Brussel
door Prof. Rudi Janssens (VUB Brio en auteur van het boek “Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving“)
Brussel is een meertalige stad. De Taalbarometer onderzoekt de ontwikkeling van het gebruik van talen. Spreekt iedereen in Brussel Frans? Wordt er al meer Engels en Arabisch gesproken dan Nederlands? Hoe komt het dat het Nederlands aan belang wint in Brussel terwijl het aantal Vlamingen daalt?

11:00 – 13:00, Maison des Cultures
Cours HISTOIRE(S) DE BRUXELLES
Cours 7 : Conclusions et réflexions sur les grandes problématiques bruxelloises contemporaines
par le Professeur Christian Vandermotten (ULB)
Dans cette série de 9 cours sur l’histoire/les histoires de Bruxelles, le Professeur Christian Vandermotten tirera, lors de son dernier cours, les conclusions pour le Bruxelles de demain tout en réfléchissant aux grandes problématiques bruxelloises contemporaines. La semaine prochaine le Professeur Claire Billen (ULB) reprend le relais.

12:00 – 13:30, vertrekpunt = De Markten, eindpunt = Maison des Cultures
Wandellessen BRUSSEL. DE STAD. DE WERELD
Wandelles 7: één lied, vele toonaarden
door Brukselbinnenstebuiten

157. Of meer. Dat is het aantal talen dat er in Brussel gesproken wordt. Sommige sprekers gaan ook naar school. En scholen, die bestaan enkel in het Nederlands en/of Frans. Wat doet een leerkracht als hij met zo’n diverstiteit te maken krijgt? Hoe maak hij zich verstaanbaar? Kan hij praten met de ouders? Hoe kunnen ouders en kinderen met elkaar overweg als ze elkaars taal niet kennen? Een schooldirecteur vertelt over zijn omgang met meertaligheid op school. Een gids van Brukselbinnenstebuiten begeleidt u naar de school en modereert. Deze wandelles sluit aan op de les ‘Meertalig Brussel’

13:00 – 14:30, Maison des Cultures
Pause / Pauze : STADS CAFE URBAIN

14:30 – 16:30, Maison des Cultures
Cours de base BRUXELLES. LA VILLE. LE MONDE
Cours 7 : Bruxelles multilingue
par le professeur Rudi Janssens (VUB Brio et auteur du livre “Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving“)
Bruxelles est une ville multilingue. Le baromètre linguistique étudiera l’évolution de l’usage des langues. Est-ce que tout le monde parle français à Bruxelles ? Est-ce que l’anglais et l’arabe sont des langues davantage parlées que le néerlandais ? Comment se fait-il que le néerlandais gagne en importance à Bruxelles alors que le nombre de Flamands baisse ?

17:00 – 18:30, Maison des Cultures
Ateliers ANALYSE DE QUARTIERS / WIJKANALYSE
Atelier : Faire un diagnostic : l’analyse SWOT
animé par le centre de recherche Cosmopolis (VUB)
L’atelier introduit et met en pratique les différents éléments d’une analyse de quartier. Les participants travailleront en groupe sur l’un ou l’autre quartier de Bruxelles. A la fin l’analyse et le diagnostic seront présentés et discutés ensemble. Aujourd’hui: faire un diagnostic, l’analyse SWOT.

– De Markten = Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
– Maison des Cultures = 4, rue Mommaerts, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Les cours sont gratuits / deze lessen zijn gratis toegankelijk.
Plus d’infos / Meer info : www.brusselsacademy.be

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s